Sausio 17-ąją pirmajam Šiaulių rajono garbės piliečiui, profesoriui Vyteniui Rimkui sukako 90 metų. Jį pasveikinti ir padėkoti už darbus Lietuvai atvykome kartu su Seimo nariu Stasiu Tumėnu, Šiaulių rajono savivaldybės meru Antanu Bezaru, Šiaulių rajono tarybos nare Ada Grakauskiene.
Kreipėmės į profesorių sakydami: „Lietuva visada turėjo sūnų, kurie jai besąlygiškai aukojo savo gyvenimą, talentą, išmintį… Vienas iš jų esate Jūs, nepalaužtas Lietuvos valstybės gynėjas, kūrėjas ir tautinės savimonės žadintojas, sugebėjęs išlikti, liudyti ir kurti XX a. kataklizmų audrose. Esate versmė, paliečianti mūsų širdis ir protus, leidžianti suvokti, kas yra tikra, vertinga ir amžina…“
Širdingai dėkojome už Lietuvos istorijos, meno, tautodailės, tautinės kultūros, dailėtyros puoselėjimą, už jaunosios kartos ugdymą, už Lietuvos kultūrinio gyvenimo turtinimą, už atsidavimą Šiaulių miestui, kraštui ir Lietuvai.
Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras apjuosė jubiliatą juosta, sakydamas, kad Vytenis Rimkus – it plačiašakis, giliai ir tvirtai šaknis į Lietuvos žemę įleidęs ąžuolas, po kurio iškilių šakų vainiku telpa visa Lietuva. Padėkota už reikšmingus mokslo, švietimo ir kultūros, dailės ir tautodailės, literatūros, leidybos darbus, už indėlį į Lietuvos muziejininkystės, kraštotyros veiklą, už išugdytas iškilias asmenybes.
Gėlių puokštę meras Antanas Bezaras įteikė Česlavai Rimkienei, sakydamas, kad jų šeima yra sutarimo, pasiaukojimo, pagarbos ir pagalbos vienas kitam pavyzdys.
Pašnekesys sukosi apie Lietuvą, apie jos žmones, lietuvių tautą, kuri – blaškyta, tremta, okupuota vis tik sugebėjo išlikti gyvybinga. Kalbėta apie regioninę politiką ir politinę kultūrą.
Nepamiršome skaudžiausių ir šviesiausių Vytenio Rimkaus biografijos momentų. Iš atminties profesoriui jau niekada neišblės teismo nuosprendis jam – mirties bausmė, vėliau pakeista į 25 metus lagerio, jau niekada neišblės vagonų, vežusių jo šeimą, artimuosius į Sibiro tremtį dundesys.
Kalbėta apie tai, kad Vytenis Rimkus ir jo kartos inteligentija yra tie žmonės, kurie daug davė Lietuvai nieko iš jos nereikalaudami, kurie ją kūrė, stiprino ir visada tikėjo jos nepriklausomybe. Prisiminti profesoriaus Vytenio Rimkaus mokslo darbai, kūrybinė veikla, jo garbingiausi apdovanojimai, premijos, taip pat diena, kai švenčiant Lietuvos 100-metį – 2018 metų vasario 16-ąją jam buvo suteiktas Šiaulių rajono garbės piliečio vardas.
Profesoriaus išminties ir patarimų, prasmingų įžvalgų reikės ir ateityje, tad linkėjome ilgiausių metų ir Dievo palaimos, kad galėtų džiaugtis vis stiprėjančia Lietuva.

(Parengta pagal Šiaulių rajono savivaldybės informaciją, nuotraukos Ritos Žadeikytės)