Fotomenininko Ričardo Dailidės parodos, skirtos Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 100-osioms gimimo metinėms, atidarymas Šiaulių pastoracinio centro knygyne tapo ne tik pasidžiaugimu talentingo fotomenininko darbais, bet ir ypač mielais prisiminimais apie Popiežiaus atsilankymo Lietuvoje akimirkas. Buvome pakylėti šventėje dalyvavusių J.E. Šiaulių vyskupo E.Bartulio, Šiaulių miesto garbės piliečio prof. V. Rimkaus, Šiaulių miesto mero A. Visocko, fotomenininko R. Dailidės ir kitų išsakytais žodžiais apie Šventąjį Popiežių.

(Nuotraukoje kartu su fotomenininku Ričardu Dailide ir Seimo nariu Stasiu Tumėnu)