Fotografijų paroda Seime „Ukrainiečių vaikai kalba“ – nepalieka abejingų. Žvelgiant į užfiksuotus vaikų veidus dar ir dar kartą suvokiame koks baisus yra vaikystę atimantis karas ir kad prieš Rusijos okupantų beribį žvėriškumą kovojančiai Ukrainai reikalinga mūsų visų pagalba. Parodos atidarymo metu girdėjome ukrainiečių motinų, Ukrainos ambasados Lietuvoje darbuotojų liudijimus apie karo baisumus nuo kurių atrodė žemė slydo po kojomis ir ėmė suktis greičiu – argi šitaip gali būti XXI amžiuje!? Kraupūs skaičiai: 217 žuvusių, 690 sužeistų, tūkstančiai priverstinai į Rusiją išvežtų vaikų, bombarduojamos ligoninės, vaikų darželiai, žudymai ir prievartavimai… Aukojome Kijevo specializuotai vaikų ligoninei (aukų dėžutė Parlamento galerijoje bus parodos metu), kalbėjome kaip dar galime padėti broliškai ukrainiečių tautai.
Dėkoju šios parodos globėjai Seimo pirmininkės pavaduotojai Radvilei Morkūnaitei-Mikulėnienei.
Malonu buvo parodos atidarymo metu sutikti draugus ukrainiečius Vilniaus Švc. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios kleboną ir Šv. Juozapato Bazilijonų ordino vienuolyno igumeną tėvą Mykalojų, vienuolius bazilijonus, istorikę dr. Aldoną Vasiliauskienę.