Šiandien Seimo valdyba išklausėme valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos informaciją apie situaciją Lietuvoje dėl koronaviruso. Džiugu, kad iš 226 mėginių daugiau naujų susirgimo atvejų Lietuvoje nenustatyta, tačiau nerimą kelia pasaulyje vis labiau plintantis virusas, vis daugiau šalių imasi papildomų apsaugos priemonių, nes turime būti atsakingi ne tik už save, bet ir už aplinkinius, įvertinti specialistų rekomendacijas. Seimo valdyba, suprasdama ypatingą Kovo 11-osios reikšmę valstybės istorijoje, bet atsižvelgdama į Lietuvos Respublikoje paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo – rekomendacijas privalėjo koreguoti numatytą Nepriklausomos valstybės atstatymo 30-mečio šventinę programą. Įvertinus iškilusį didelį pavojų visuomenės sveikatai, Valdybos sprendimu atšaukiami visi uždarose patalpose numatyti šventiniai renginiai Seime. Pagal Nepriklausomos valstybės atstatymo 30-mečio šventinę programą renginiai vyks viešosiose erdvėse, tačiau kiekvienas žmogus ir ypač vyresnio amžiaus ar sergantys lėtinėmis ligomis asmenys turi patys įvertinti galimą pavojų sveikatai. Š. m. gegužės 15 d. minėsime Steigiamojo Seimo jubiliejų. Tai – Lietuvos Respublikos šimtmetis. Ši istorinė data glaudžiai susijusi su Kovo 11-osios aktu, kuriame konstatuojama, kad „Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas“. Seimo valdyba nusprendė perkelti uždarose patalpose numatytus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirtus Seimo renginius į 2020 m. gegužės 14–15 d., įtraukiant juos į Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimo renginių programą (jeigu bus atšaukta valstybės lygio ekstremalioji situacija). Nepaisant susiklosčiusių nepalankių aplinkybių, svarbiausi mūsų valstybės istoriniai įvykiai bus garbingai paminėti.