Eilinis trečiadienis.
# Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis. Atsakymų rašymas į gyventojų gautus raštus, įstatymų projektų rengimas ir keletas renginių:
# Susitikimas su aktyvaus Neringos mero Dariaus Jasaičio ir šaunių savivaldybės tarybos narių delegacija.
# Seime įkurtos Bendradarbiavimo su Ateitininkų federacija grupės narių susitikimas su Ateitininkų federacijos pirmininku Vyčiu Turoniu ir kitais šios organizacijos atstovais. Garbingą istoriją turinti, 1910 metais įkurta transatlantinė katalikiško ir tautiško asmens ugdymo organizacija, jungianti lietuvius visame pasaulyje, didžiuojasi, kad ateitininkams vadovavo tokios iškilios asmenybės kaip Pranas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis, Kazys Pakštas, jų gretose aktyviai veikė lietuvių filosofas Antanas Maceina ir Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis bei daugelis kitų kilnių žmonių, kurie daug prisidėjo prie Lietuvos tautinio, kultūrinio ir dvasinio augimo. Ateitininkai vadovaujasi tautiškumo, inteligentiškumo, šeimyniškumo, katalikiškumo ir visuomeniškumo principais, rūpinasi ateities jaunimo lyderių rengimu, jų morale, valios ugdymu, kūrybiškumu, aktyvia kultūrine ir pilietine veikla. Išgirdome jų lūkesčius ir pastebėjimus, sutarėme dėl tolesnio bendradarbiavimo.
# Seimo skaitykloje Valdo Rakučio ir Žilvinės Petrauskaitės naujausios knygos „Karai ir taikos“ pristatymas. Karo akivaizdoje vis dažniau pagalvojame apie taikos reikšmingumą. Seimo narys, rašytojas, Lietuvos karo istorikas Valdas Rakutis akcentavo: „ …karo metu nuo pasidavimo nevilčiai saugo žinojimas, kad taika vis vien kada nors ateis. Karas ir taika yra esminės būsenos, per kurias atsiskleidžia žmonijos dorybės ir nuodėmės. Ateities neišvengsi, bet gali jai pasiruošti. Išlikdamas žmogumi.“ O apie karo istorijos pamokas šiandienai – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos politikos mokslo grupės profesoriaus dr. Giedriaus Česnako, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Algirdo Kumžos išmintingi pastebėjimai ir puikaus skaitovo Pauliaus Širono skaitomos knygos ištraukos, raginančios dar labiau vertinti gyvenimą.
# Vėlų vakarą grįžtant iš Seimo, II rūmų fojė dar kartą pasidžiaugiau praėjusią dieną atidaryta Suvalkijos socialinės globos namuose gyvenančio talentingo dalininko Edgaro Lajaus piešinių paroda „Senasis Vilnius“. Ačiū kolegai Kęstučiui Mažeikai ir puikiems Suvalkijos socialinės globos namų darbuotojams, gebantiems nuoširdžiai pasirūpinti čia gyvenančiais žmonėms ir sudaryti jiems galimybę kurti ir savo darbais džiuginti kitus.