Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos diskusija okupacijos ir laisvės kovų muziejuje bei vykęs susitikimas Seime, kurį inicijavo Seimo narė Angelė Jakavonytė su įvairių institucijų ir politinių kalinių ir tremtinių atstovais iš Lietuvos dar kartą priminė būtinybę visiems kartu spręsti dėl didesnės valstybės paramos asmenims, nukentėjusiems nuo 1939-1990 m. okupacijų bei lanksčiau suteikiant medicininės reabilitacijos paslaugas, skatinant savivaldybes daugiau pagarbos ir dėmesingumo skirti jų teritorijoje gyvenantiems žmonėms, aktyviau pasitelkiant ir daugiau informacijos apie sovietmečio žalą pateikiant jaunimui.