Socialinių reikalų ir darbo komitete diskusijos metu apie valstybės paramos būstui įsigyti priemones išsakėme daug pastebėjimų. Įvairios paramos formos (socialinio būsto nuoma, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, parama jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būtą Lietuvos regionuose) – būtinos ir reikalingos. Socialinio būsto fondo plėtros finansavimas iš ES lėšų suteikia savivaldybėms veikimo galimybes (2014-2020 m. skirta 58,7 mln. eurų, 2021-2027 m. – 73 mln. eurų), tačiau jos nėra pakankamos. Būtinas valstybės tęstinis veikimas ir tikslo – stiprinti šeimas ir padėti joms įsigyjant būstą įgyvendinimas, tuo pačiu užtikrinant regionų gyvybingumą ir paskatinant šeimas likti gyventi Lietuvoje. Būtina įvertinanti lūkesčių ir galimybių balansą, užtikrinant konkretumą ir aiškumą, tačiau sunku suprasti argumentus kodėl finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nuo 23,6 mln. 2022 m. šiemet sumažėjo net 3 kartus – iki 8 mln. eurų, paliekant per tūkstantį jaunų šeimų nežinomybėje. Būtini greiti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimai ir komunikacijos aiškumas bei galimai įmanomas paramos šiuo klausimu regionams tolygumas.