Dėkoju Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės pirmininkui Domui Griškevičiui bei visada dėmesingiems Šiaulių miesto merui Artūrui Visockui ir vicemerei Simonai Potelienei už galimybę Šiaulių miesto savivaldybėje diskutuoti apie Šiaulių regiono 2021-2027 metų Šiaulių regiono plėtros plano pažangos priemonių finansavimą ir su tuo susijusias problemas. Kartu su kolegomis Seimo nariais išgirdome Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus Valerijaus Simulik ir specialisto Viktoro Strups išsamią informaciją. Pakankamo aiškumo nebuvimas ar sudėtingos vertinimo procedūros neturi tapti priežastimi, trukdančia savivaldybėms gauti finansavimą ir savalaikiai įgyvendinti projektus, dėl to nusprendėme kreiptis į LR Vyriausybę.