Džiaugiausi darbščiais, iniciatyviais žmonėmis: Pertu Briku, Birute Sutkiene ir jų aktyviais bendruomenių nariais, dėkojau Romai Kybartienei, Jovitai Lubienei ir visiems kultūros, seniūnijos darbuotojams ir geranoriškiems gyventojams, amatininkams ir meistrams, kurie atvyksta į šventę ir ją padaro įdomia ir turininga. Šokiu ir dainomis ypač džiugino jaunimo stovyklos dalyviai. Dirvonėnų bendruomenei įteikdama Žemaitijos vėliavą paraginau puoselėti žemaičių kalbą ir tradicijas. Bendraudama su žmonėmis išgirdau nusistebėjimą ir nerimą dėl netoli jų gražios gyvenvietės numatomo statyti biodegalų gamybos objekto, dėl prastos kokybės kelio į Kuršėnus ir vis neišasfaltuoto kelio atkarpos link Upynos, tolesnio Dirvonėnų parko tvarkymo ir daugelio kitų problemų, kurias kartu su Šiaulių rajono savivaldybe ir kitomis institucijomis būtina spręsti.