Šiandien Šiluvoje meldėmės už Lietuvą ir šeimas. Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmių atlaidai Šiluvoje švenčiami daugiau kaip 400 metų. Kasmet į šiuos atlaidus suvažiuoja gausus būrys piligrimų. Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo įkvepiantys žodžiai ir Minsko-Mogiliovo arkivyskupo metropolito Tadeušo Kondrusievičiaus homilija bei šalia Švč. Mergelės Marijos paveikslo užrašas „Tikime Laisve“ skatino susimąstyti apie išskirtinę Laisvės dovaną ir būtinybę… ją saugoti ir branginti. Svečias iš Baltarusijos susijaudinęs ragino: „Lietuva, brangink laisvės dovaną!“ ir nuoširdžiai dėkojo, kad Lietuva palaiko Baltarusiją jų kovoje už laisvę. „Nors mes gyvename skirtingose šalyse bei kalbame skirtingomis kalbomis, bet tuo pačiu metu esame vienos Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos palikuonys. Mus jungia didi bei turtinga bendra istorija, dvasiniai bei kultūriniai ryšiai, bendros šeimos…“
Išskirtinė yra darnios, atsakingai vaikus auginančios šeimos reikšmė Valstybei. „Šiluvos atlaidų programoje šis sekmadienis skirtas šeimai. Tai labai svarbu, nes nūdienos šeima išgyvena iki šiol negirdėtą krizę. Tuo pačiu metu Bažnyčia moko, kad šeima yra kiekvienos bendruomenės pamatas. Be solidaus pamato negalima pastatyti tvirto pastato. Pažiūrėkime į senovinius pastatus – bažnyčias, pilis, tvirtoves ir kt. Jie stovi šimtus metų. Bet tuo pačiu matome, kad naujų namų sienos trūkinėja. Kodėl? Atsakymas aiškus – silpni pamatai. Panašiai yra ir su visuomene. Jeigu šeimos, kurios ją sudaro, silpnos ir irstančios, tai ir visuomenė silpna ir nepatvari. Tad šeimos būkit Lietuvos džiaugsmu ir viltimi!“ – kalbėjo arkivyskupas T. Kondrusievičius.