Šiluvos Šventovė. Čia visada išskirtinė nuotaika ir dvasinis pakylėjimas, ypatingai šiandien – rugsėjo 12 d., švenčiant didžiųjų Šiluvos atlaidų Šeimų sekmadienio iškilmingą Eucharistiją su Lietuvos vyskupais ir ypač gausiai susirinkusiais žmonėmis iš visos Lietuvos. Šiemet Šeimos – Meilės džiaugsmo ir Šv. Juozapo metai! Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo pamoksle skambėjo kvietimas susimąstyti apie tautos vienybę, kuri gyvybiškai būtina, nes tik ji atveria nepaprastas galias veikti. Tada galėsime nugalėti iššūkius dėl pandemijos suvaldymo, migrantų ir šeimos sampratos. Arkivyskupas kvietė nepamiršti mūsų tautos laimėjimo – priimtos Konstitucijos ir jos 38str. skelbiančio, kad “Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais….“ Šiluvos atlaidų metu buvo paskelbta Šiluvos Deklaracija apie būtinumą ir pareigą saugoti prigimtines žmogaus teises, puoselėti dorovę ir bendrąjį gėrį dėl asmens laimės, visuomenės laisvės ir Tautos ateities. (Ją perskaityti ir pasirašyti galima čia:https://www.siluvosdeklaracija.lt/)Visada verta prisiminti Himno Meilei žodžių svarbą ir įsiklausyti į juos? „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia“. Gebėjimas kalbėtis, padėti vienas kitam, mokėti atleisti – tai buvo ir visada bus svarbu. P.s. Šiluvoje sutikau labai, labai daug žmonių, kurie sveikino ir linkėjo sėkmės! Geranoriškumas ir palaikymas stiprina ir įpareigoja atsakingai dirbti.

(nuotraukos Leono Nekrašo ir asmeninės)