Bridų kaimo (Šiaulių raj.) laukuose augantis ąžuolas primena Pranciškaus Mykolo Juro gimtinės vietą. Iškilaus kunigo, JAV visuomenės veikėjo, lietuvybės puoselėjimo pavyzdžio, mecenato ir žymių lietuvių autorių knygų leidėjo Pranciškaus Mykolo Juro ženklesnis įamžinimas praturtintų Šiaulių rajono kultūrinį žemėlapį. Seimo narys Stasys Tumėnas, Seimo ir PLB bendruomenės komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė ir aš kreipėmės į Šiaulių rajono savivaldybę ragindami paminėti Pranciškaus Mykolo Juro 130 m. gimimo sukaktį ir įamžinti jo atminimą gimtuosiuose Briduose.Įvykęs susitikimas su Bridų bendruomene, seniūnu Ričardu Šiumberevičiumi, Savivaldybės kultūros ir bibliotekos vadovais, Pranciškaus Mykolo Juro giminaičiu prof. Gediminu Merkiu nuteikė optimistiškai. Tikimės ir Šiaulių rajono vadovų pritarimo dėl Pranciškaus Mykolo Juro įamžinimo galimybių įgyvendinimo. Rugsėjo paskutinį penktadienį vėl susitiksime aptarti jau konkrečius pasiūlymus.

Daugiau informacijos apie Pranciškų Mykolą Jurą – S. Tumėno straipsnyje: https://www.skrastas.lt/…/pagarbos-ir-iamzinimo…