Darbą pradeda naujai išrinktos savivaldybių tarybos

Turėjau garbę balandžio 16 d. dalyvauti pirmajame 2019–2023 metų kadencijos Šiaulių rajono Tarybos posėdyje. Jį pradėjo Kuršėnų meno mokyklos mokinių Kamilės ir Viktorijos Milieškaičių (mokytoja Lidija Bražaitė, koncertmeisterė Danutė Streckienė) atliekama muzika – sveikinimas naujai išrinktai Šiaulių rajono Tarybai.

Iškilmingame posėdyje prisiekė naujai išrinkta Šiaulių rajono Taryba – jau aštuntoji atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Šiaulių rajono savivaldybės istorijoje. Šiaulių rajono tarybos nariais iš 25 net 13 tapo LVŽS sąrašo nariai, tai pirmą kartą toks gausus skaičius rajono istorijoje.

Posėdyje buvo inauguruotas Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras. Naujai išrinktoji Taryba mero pavaduotoju patvirtino Česlovą Greičių, o Gipoldui Karkleliui antrą kadenciją suteiktas pasitikėjimas vadovauti Savivaldybės administracijai. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) bei Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS) pareiškė apie bendrą darbą valdančiojoje koalicijoje ir artimiausiu metu pateiks bendrą koalicijos programą.

Perdaviau Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimą, kuriame rašoma, kad tai didžiulis ir pelnytas rinkėjų įvertinimas ir suteikta atsakomybė dirbti Šiaulių rajono ir visos Lietuvos labui.

Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės, kuriai priklauso Seime dirbantys Seimo nariai Stasys Tumėnas, Ramūnas Karbauskis, Algirdas Butkevičius, Aurimas Gaidžiūnas, Valerijus Simulik, Valius Ąžuolas, Arūnas Gumuliauskas, Juozas Rimkus, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir aš, parašėme sveikinimą visų Šiaulių regiono savivaldybių naujai išrinktoms taryboms: „Savivaldybių tarybų rinkimų metu gyventojai Jums suteikė didžiulį pasitikėjimo mandatą ir kartu ypatingą užduotį – atsakingai tarnauti demokratijai ir žmonių gerovei. Tarybos nario priesaika įpareigoja Jus gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti tarybos nario pareigas. Tikime, kad Jūsų veiklos pagrindu bus Valstybės politiko elgesio kodekso nuostatos: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, pareigingumas, nešališkumas, nesavanaudiškumas, viešumas, pavyzdingumas ir atsakomybė. Džiaukimės ir pateisinkime galimybę tarnauti žmonėms, puoselėti tradicijas ir saugoti Lietuvos nepriklausomybę, garbingą mūsų šalies istoriją, gražiu bendradarbiavimu ir prasmingais darbais stiprinti mūsų Tėvynę.“

Įteikiau „Tautiškos giesmės“ paveikslą, kuris rajono Tarybos nariams primintų apie pareigą ir atsakomybę valstybei.