Ataskaitos apie žmonių su negalia padėtį Lietuvoje pristatymas Seime

Lietuvos negalios organizacijų forumo parengtos ataskaitos apie žmonių su negalia padėtį Lietuvoje pristatymas Seime buvo ne tik pranešimų išklausymas, bet ir nuoširdi, dalykiška diskusija, kurią inicijavo Seimo neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika...

Kultūros vakaras Justinui Marcinkevičiui atminti Valdovų rūmuose

Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje vyko kultūros vakaras, skirtas Justinui Marcinkevičiui „Išsaugoti – žmones, kūrybą, Lietuvą”. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas pristatė naują Justino Marcinkevičiaus kūrinių rinkinį – dešimties tomų „Raštus” ....

Mažeikių krašto tautodailininkų paroda

Svetingame Mažeikių kultūros centre – įvairių koncertų ir renginių gausa. Turėjau galimybę pasidžiaugti ir gražia Mažeikių krašto tautodailininkų paroda. Ačiū kultūrą puoselėjantiems žmonėms, talentingiems tautodailininkams ir menininkams už kuriamą grožį ir...

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio katalikiškų kalendorių paroda

Už lango romantiškai sningant, jaukiame Kuršėnų dvare atidaryta J.E. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio Katalikiškų kalendorių paroda. Kasmet nuo 2007 metų jau 18 kalendorių su Vyskupo kelionių po šventas vietas nuotraukomis, turint kilnų tikslą – pasidalinti...