Laisvės gynėjų dienos minėjimas Seime

Laisvės gynėjų diena karo Ukrainoje fone tapo dar ryškesniu Laisvės ir Nepriklausomybės svarbos suvokimu. Iškilmingoje ceremonijoje Seime šiemet Laisvės premija ir sparnuota Laisvės skulptūra buvo įteikta už laisvę kovojančiai bebaimei ukrainiečių tautai ir jos...

Atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje

Prie Seimo degė atminimo laužai, primenantys lemtingus sausio 13 nakties įvykius. Skambant varpo dūžiams ir salvėms nušviečiant dangų – minimi žuvusiųjų vardai. Amžinai dėkingi už iškovotą Laisvės rytą. Tegyvuoja Laisvė! Teateina Pergalė į Ukrainos...