1988 m. tądien Vilniuje Mokslų Akademijos salėje įkurta Sąjūdžio Iniciatyvinė grupė, kurią sudarė 35 žymūs Lietuvos mokslo ir meno žmonės. 1988 m. pabaigoje Lietuvoje buvo jau per 1000 šios organizacijos rėmimo grupių, kuriose dalyvavo per 180 tūkst. žmonių. Šis visuomeninis judėjimas, siekęs Lietuvos valstybingumo atkūrimo, išsiveržė nesulaikoma jėga, o 1990 m. dovanojo atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Žmonės – drąsūs, ryžtingi, mylintys savo Tėvynę! Prisiminkime juos, žadinusius ir kėlusius Lietuvą!Sąjūdis veikė ir Šiaulių rajone, tai liudija archyvinės nuotraukos ir dalyvių prisiminimai, tai liudija knyga „Sąjūdis Šiaulių rajone“. Ačiū knygos apie tai sudarytojai Eglei Verseckaitei ir visiems, kurie rengdami knygą Sąjūdžio dvidešimtmečiui tikėjo, kad „tai padės priminti to laikotarpio dvasią, neleis kai kuriems istorijos faktams nugrimzti į užmarštį, ir nors maža dalele prisidės prie to meto amžininkų entuziazmo ir triūso Lietuvos labui“. Šiandien kartu su patarėja, Šiaulių rajono tarybos nare Ada Grakauskiene KALBĖJOMĖS SU ISTORIKU, RAŠYTOJU JONU KIRILIAUSKU, kuris geba naujai prikelti istorinius įvykius, nupūsdamas prabėgusių metų dulkes, kurio vienuolikoje jau išleistų knygų – žmonės, įvykiai ir išmintingos įžvalgos. Jono Kiriliausko sukaupti Sąjūdį menantys laikraščiai ir kita to meto archyvinė medžiaga bei užmojai apie tai rašyti, leidžia tikėtis naujos knygos gimimo.