Rugsėjo 20 dieną, Bazilionų miestelyje Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia iškilmingai paminėjo 270 metų jubiliejų. 1749-ieji, kai į miestelį, tada vadintą Padubysiu, atsikėlė vienuoliai bazilijonai. Vienuolių dėka čia pastatyta ir mokykla, davusi pradžią šio krašto švietimui ir kultūrai.
Pagerbti Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios jubiliejaus atvyko JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 270 metų jubiliejaus šventėje dalyvavo Lietuvių, Ukrainiečių Istorikų asociacijos prezidentė dr. Aldona Vasiliauskienė, kuri tyrinėjo vienuolių bazilijonų ordino veiklos bei istorijos raidą. Šv. Bazilijaus ordinas – tai vienintelis ordinas, įkurtas etninėse Lietuvos žemėse. Tai įvyko 1617 metais.
Atvyko svečiai iš Ukrainos – Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus bažnyčios klebono pagalbininkas tėvas Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų Bazilijonų instituto vicerektorius T. Jeronimas (Olehas Hrimas) OSBM. Taip pat dalyvavo Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonas, kun. teol. lic. Andrius Šukys.
Švęsti garbingo bažnyčios jubiliejaus susirinko gausi Bazilionų miestelio, mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė.
JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sakydamas pamokslą nubrėžė aiškią takoskyrą tarp šviesos ir tamsos, kurios nuolat lydi žmonių gyvenimą ir kalbėjo apie tai, kas žmonėms teikia šviesą, viltį gyventi. Vienas svarbiausių žmogiškajame kelyje yra tikėjimas. Jis žmogui padeda neprarasti orientyro priklausomybių, negandų pinklėse.
Lietuvių, Ukrainiečių Istorikų asociacijos prezidentė dr. Aldona Vasiliauskienė perskaitė pranešimą ,,Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapijai – 270“. Prisiminta ilgametė šv. Bazilijaus ordino ir bažnyčios istorija. Miestelio bažnyčios gyvavimo istorija prasidėjo 1749 metais, kai broliai dvarininkai Jonas ir Antanas Beinorai iš Padubysio pakvietė Rytų apeigų katalikus vienuolius – bazilijonus – įsikurti miestelyje. Su vietos dvarininkų pagalba vienuoliams pavyko pastatyti Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčią, o kiek vėliau ir vienuolyną. 1773 metais vienuoliai bazilijonai miestelyje įsteigė pradžios mokyklą, kuri po 20 metų tapo agrarine, o 1825 metais tapo keturklase. Vienuoliai bazilijonai atsisakė mokykloje fizinių bausmių, su mokiniais elgėsi švelniai. Tuo metu mokykloje mokėsi apie 200 mokinių, o buvo metų, kai susirinkdavo ir iki 300 mokinių.
Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, sveikindamas susirinkusius su garbingu bažnyčios jubiliejumi, akcentavo, kad 1749-ieji metai miesteliui žymi daug daugiau, nei ne tik šios bažnyčios gyvavimo pradžią. Tai ir plačiašakės kultūros šiose žemėse ir šiame krašte įsitvirtinimas, tai ir krikščioniškojo tikėjimo rūmo statyba žmonių širdyse. Tai taip pat ir pasaulinės kultūros sklaida šiame krašte per knygas, vienuolyno biblioteką su pačių vienuolių bazilijonų Vilniuje įkurtoje spaustuvėje spausdintomis knygomis.
Dėkojau žmonėms, kurie atgaivino istorinę atmintį apie vienuolius bazilijonus. Prisiminiau konferencijų šiame krašte pradžią – tuo metu dirbau Šiaulių rajono mero pavaduotoja ir visomis išgalėmis prisidėjau, kad būtų pradėti vienuolių bazilijonų istorijos tyrinėjimai ir atminties atgaivinimas. Tada buvo pradėtos rengti mokslinės konferencijos, pradėti moksliniai istoriniai vienuolių ordino tyrinėjimai, užmegzti ryšiai su Ukrainoje veikiančiu ordinu ir jo šviesiausiais protais. Atminimo dovanas įteikiau klebonui Tomui Ūksui, tėvui Pavlo, dr. Aldonai Vasiliauskienei, Rimantui Goriui ir Bazilionų bendruomenės pirmininkui Vytautui Radžvilui ir Bazilionų kultūros centro jaunajai atlikėjai Audronei Bagūnaitei.
Vėliau renginys persikėlė į Bazilionų mokyklą-daugiafunkcį centrą, kur vyko jau penkioliktoji mokslinė konferencija. Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus bažnyčios klebono pagalbininkas t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM (Ukraina) perskaitė pranešimą ,,Vienuolių bazilijonų tarnystės kelias“, Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonas, kunigas teol. lic. Andrius Šukys kalbėjo apie muziejaus, esančio Skapiškyje (Kupiškio r.), aktualiąją vertę ir ukrainistikos skatinimą Aukštaitijos regione.
Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos-teologijos studijų Bazilijonų instituto vicerektorius T. Jeronimas (Olehas Hrimas) OSBM (Ukraina) skaitytas pranešimas „Dvasinio ugdymo kryptys“ išryškino dvasinio ugdymo svarbą, kuria rėmėsi ir Šv. Bazilijaus ordino vienuoliai. Konferencijos metu koncertavo Bazilionų kultūros centro atlikėjai.

Pranešimas parengtas pagal Šiaulių rajono savivaldybės informaciją