Seimas 2019 02 14 baigė pratęstą V eilinę (rudens) sesiją. Priimta daugiau kaip 500 teisės aktų. Patvirtinti 2019 m. Valstybės, „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetai ir su jais susiję teisės aktai. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos, inovacijų, mokesčių ir šešėlio mažinimo struktūrinėms reformoms.

Finansai, darbo užmokestis. Rudens sesijoje Seimas padidino mažiausiai uždirbančių mokytojų atlyginimus. Pritarta šalies vadovės rengtoms įstatymų pataisoms, kuriomis patobulintas mokytojų darbo apmokėjimo reglamentavimas, aiškiau apibrėžti bendri pedagogų darbo krūviai, vietoj trijų nustatytos dviejų kategorijų mokytojų veiklos. Seimas priėmė rezoliuciją dėl socialinio dialogo normalizavimo.

Padidino socialinių darbuotojų, apylinkių teismų teisėjų darbo užmokestį, kompensacines išmokas profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, pritarė nedarbo draudimo išmokų perskaičiavimo reglamentavimo tobulinimui. Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis padidintas 1,7 euro (iki 134,2 eurų) – po mokesčių reformos jis sieks 173 eurus.

Seimas patvirtino naują gydymo įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, reglamentavo veterinarinės medicinos rezidentūrą, suvienodino doktorantų galimybes gauti paramą.

Nuo 2019 m. laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams bus taikomas 5 proc. PVM tarifas. Iki 9 proc. sumažintas PVM tarifas malkoms ir kūrenimui skirtiems medienos produktams.

Priimtos Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pataisos leis 2019–2021 metų laikotarpiu visiškai kompensuoti galimų savivaldybių pajamų mažėjimą.

Socialinė sauga. Sesijoje daug dėmesio skirta socialinės atskirties mažinimo ir socialinio pažeidžiamumo klausimams. Seimas priėmė Išmokų vaikams įstatymo pataisas, kuriomis nutarta nuo šių metų pradžios vaiko pinigus už kiekvieną vaiką didinti nuo 30 iki 50 eurų. Beveik 70 eurų per mėnesį sieksianti išmoka bus skiriama neįgalumą turinčiam vaikui. Nuspręsta suvienodinti išmokos dydį, kuri mokama vaikams, augantiems nepasiturinčiose ir gausiose šeimose, ir kiekvienam vaikui skirti po 20 eurų priemoką (po 70 eurų.) Priimtomis Socialinės paramos mokiniams įstatymo pataisomis nutarta apie 25 proc. didinti lėšas, skiriamas nemokamam mokinių maitinimui.

Seimas patvirtino Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategiją, kurioje nustatyti pagrindiniai šalies demografijos, migracijos ir integracijos politikos raidos tikslai, kryptys ir siektini rodikliai.

Pertvarkos. Vykdomas viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas. Pritarta Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizacijai ir nuspręsta dešimt tarnybų sujungti į vieną įstaigą, apibrėžti efektyvesnio Vyriausybės atstovų darbo rodiklius, įvesti kadencijas. Seimas priėmė Vyriausybės įstatymo pataisas, kuriomis nuspręsta ministerijų kanclerių paskyrimo tvarką suvienodinti su Prezidentūros kanceliarijos ir Vyriausybės kanclerių skyrimo tvarka. Pagal priimtus įstatymo pakeitimus ministerijų kancleriai bus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministrai.

Rinkimai. Priimtais sprendimais apribota galimybė nuo rinkimų datos paskelbimo keisti rinkimų įstatymus, paskirtos Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų bei rinkimų į Europos Parlamentą datos. Savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 d., Respublikos Prezidento – gegužės 12 d., rinkimų į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje datą – gegužės 26 d. Seimas paskelbė gegužės 12 d. privalomąjį referendumą dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo iki 121, taip pat dėl pilietybės išsaugojimo, tobulino referendumo rengimo teisinį reguliavimą, rinkimų įstatymus.

Politinių partijų įstatyme įtvirtinta, kad valstybės biudžeto asignavimai politinės partijos veiklai finansuoti yra paskirstomi toms politinėms partijoms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 2 proc. visų rinkėjų balsų, paduotų už politinių partijų kandidatus tuose Seimo, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą. Priimtomis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisomis padidintas užstatas kandidatams į savivaldą, jei jų einamos pareigos nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis. Jei minėti kandidatai yra išrenkami ir atsisako tarybos nario mandato iki pirmo tarybos posėdžio, užstatas – 10 VMDU nėra grąžinamas.

Ekonomika. Seimas priėmė svarbias Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pataisas, kuriomis leista išpirkti suskystintų gamtinių dujų (SGD) laivą-saugyklą. Pakeitimais nuspręsta sukurti teisinį pagrindą Vyriausybei ir SGD terminalo operatoriui priimti sprendimus iki 2024 m. pabaigos ekonomiškai naudingiausiu būdu nuosavybės teise įsigyti SGD laivą bei leisti nustatyti finansavimo mechanizmą SGD laivo įsigijimui ir SGD terminalo veiklos sąnaudų mažinimui.

Parlamentas ratifikavo Kelių eismo konvenciją, kuria sudaromos galimybės Lietuvos Respublikoje išduotus vairuotojo pažymėjimus pripažinti šalyse. Priimtomis Statybos įstatymo pataisomis nuspręsta nuo 2019 m. suteikti daugiau galimybių visuomenei gauti informaciją apie statomus statinius. Priimtos Geležinkelių transporto kodekso pataisos įtvirtino kombinuotosios keleivių vežimo sistemos sukūrimą, suteikiant galimybę „Lietuvos geležinkeliams“ apsvarstyti galimybę vietinių maršrutų, kuriais važiuoja daugiausia keleivių, ruožuose keleivius vežti traukiniais, maršrutuose, kuriuose yra maži keleivių srautai, atvežus geležinkeliu, likusį atstumą vežti autobusų transportu.

Savivalda. Seimas nuo 2019 m. įtvirtino buvusių neterminuotai į pareigas paskirtų seniūnų kadencijų penkerių metų kadencijos pradžią. Priimtu Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymu sudaromos teisinės prielaidos plėtoti bendruomenines organizacijas, kurios yra labai svarbios stiprinant pilietinę visuomenę ir vietos savivaldą Lietuvoje.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai leis savivaldybėms dalį nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginei socialinei paramai mokėti skirti švietimo pagalbai.

Teisė. Seimui liko vienintelis balsavimas Konstitucijos pataisoms priimti dėl galimybės asmeniui kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Parlamentas, minėdamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir vadovaudamasis humanizmo principais, priėmė Įstatymą dėl amnestijos akto, kuriuo nuspręsta nuo 2019 m. daliai nuteistųjų, padariusių nesunkias nusikalstamas veikas, suteikti amnestiją.

Pritarta pataisoms, didinančioms pranešėjų teisines garantijas – jų apsaugą nuo neigiamo poveikio ir galimų neigiamų padarinių, Baudžiamajame kodekse įtvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatos, susijusias su baudžiamąja atsakomybe už teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus.

Seimas įtvirtino papildomas prevencijos priemones Visuomenės informavimo įstatyme, nustatydamas, kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, skelbdami žinias apie savižudybes ar bandymus nusižudyti, neturi skelbti savižudybės ar bandymo nusižudyti motyvų, priemonių ir būdų, traktuoti savižudybės kaip tinkamo kokios nors problemos sprendimo būdo ar kaip savaime suprantamo, kasdienio fakto, vartoti savižudybes romantizuojančių apibūdinimų, rodyti savižudybės proceso ar bandančio nusižudyti, nusižudžiusio žmogaus. Seimas sudarė galimybę įvaikintiems Lietuvos piliečiams išsaugoti pilietybę – dėl įvaikinimo dvigubą pilietybę įgiję vaikai teisę į dvigubą pilietybę turės visą gyvenimą, o ne tik iki 21 metų.

Sveikatos apsauga. Seimas patvirtino dešimties metų Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programą. Šiuo strateginiu dokumentu pirmą kartą Lietuvoje siekiama integruotai vertinti su alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimu susijusias problemas ir jų sprendimo galimybes.

Pakeistu Sveikatos draudimo įstatymu nustatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtraukimas į PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų sąrašą, o Farmacijos įstatymo pataisomis siekiama apsaugoti vaistų rinką nuo falsifikatų ir užtikrinti, kad žmonės vaistinėse ir gydymo įstaigose gautų tik saugius autentiškus vaistus. Seimas patikslino psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių pacientų teises ir jų ribojimo sąlygas.

Priimtos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pataisos leis medžiagas (kanapes, kanapių dervą, kanapių ekstraktus ir tinktūrą), kurios turi būti kontroliuojamos labai griežtai ir yra įrašytos į pirmąjį narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, nuo 2019 m. gegužės 1 d. naudoti ne tik mokslo, bet išimtinais atvejais ir sveikatos priežiūros tikslais.

Švietimas ir kultūra. Seimas priėmė Mokslo ir studijų įstatymo pataisas, kuriomis nuspręsta papildyti sąrašą asmenų, negalinčių būti valstybinių aukštųjų mokyklų tarybų nariais, ir taip visiškai jas depolitizuoti. Pagal priimtus pakeitimus valstybinių aukštųjų mokyklų tarybos nariais negalės būti Europos Parlamento nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai.

Pradėtas Mykolo Romerio universiteto reorganizavimo procesas prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu. Priimtomis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisomis įtvirtintos naujos teisių gynimo priemonės, padėsiančios užkirsti kelią neteisėtam turinio atgaminimui ir paskelbimui internetinėje erdvėje.

Seimas, minėdamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines, pripažino Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Prezidiumo pirmininko pirmąjį pavaduotoją Adolfą Ramanauską-Vanagą su okupacija kovojusios Lietuvos valstybės vadovu.

Seimas 2018 m. Laisvės premiją skyrė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų grupei – Jonui Abukauskui, Vytautui Balsiui, Jonui Čeponiui, Bronislovui Juospaičiui, Juozui Jakavoniui, Jonui Kadžioniui, Juozui Mociui.

Krašto apsauga. Seimas, siekdamas įvykdyti prisiimtą įsipareigojimą NATO skirti šiais metais 2 proc. šalies bendrojo vidaus produkto krašto apsaugai, pritarė 2018 m. valstybės biudžeto pakeitimui. Taip pat nutarta leisti tarptautinėse operacijose dalyvauti daugiau Lietuvos karių 2019-aisiais siųsti iki 520, o 2020-aisiais – iki 670 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų.

Priimti Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo pakeitimai sudarys geresnes sąlygas vykdyti krašto gynybai ir saugumui reikalingus viešuosius pirkimus, atsižvelgiant į geopolitinę situaciją bei kylančias grėsmes nacionaliniam saugumui.

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pataisomis siekiama pakelti kibernetinio saugumo būklės lygį Lietuvoje sukuriant Saugųjį tinklą.

Aplinkos apsauga. Seimas priėmė gyventojams aktualias pataisas dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų. Pagal pakeitimus asmenys, netinkamai tvarkantys nuotekas, privalės per 9 mėnesius sudaryti sąlygas prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Nepasiturintiems asmenims, turintiems teisę į paramą, nustatyta tvarka galės būti skiriama parama geriamojo vandens, tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų tiesimui asmens nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose.

Parengta pagal LRS internetinę svetainę.