Kartu su labai šaunia, kūrybinga, iniciatyvia Šiaulių rajono kultūros bendruomene, rajono vadovais, tarybos nariais sodinome ąžuolą – šimtmetį mininčios Lietuvos dainų šventės KAD GIRIA ŽALIUOTŲ įamžinimui. Skambant Juozo Gudavičiaus ir Ksavero Sakalausko – Vanagėlio dainai „Kur giria žaliuoja“ vienas po kito kultūros darbuotojai, Kuršėnų meno mokyklos jaunimas sodino pasididžiavimo savo Tėvyne ąžuolą.
Pagarba kiekvienam kultūrą puoselėjančiam ir kuriančiam Žmogui! Džiaugiuosi, kad Šiaulių rajono savivaldybei Kultūra yra prioritetas.