Pagarba Žmogui, kuris visą savo gyvenimą paskyrė lietuvių kalbos puoselėjimui! Prieš dvylika metų humanitarinių mokslų daktarą, profesorių, žodynininką, didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ vyr. redaktorių, lietuvių tarminės leksikografijos pradininką Vytautą Vitkauską (1935-2012) priglaudė gimtoji Kuršėnų žemė. Kuršėnų miesto garbės pilietis, kurio vardu pavadinta Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, mums visada išliks ypatingu lietuvių kalbos saugotojo simboliu.
Prie jo kapo senosiose Kuršėnų kapinėse klausėmės šaunių Lauryno Ivinskio gimnazijos gimnazistų: Kotrynos Lučinskaitės, Pijaus Ringio, Donato Šiurkaus skaitomų ištraukų iš knygos „Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską“. Simboliška – prieš gimtosios kalbos dieną (vasario 20-ąją), prisiminti Žmogų, kurio didžioji gyvenimo meilė buvo lietuvių kalba, o žodynai – lyg jo vaikai, kuriuos sudarinėjo su didžiule atsakomybe.
Pro netoli kapo augančio medžio šakas blausiame danguje besiveržianti šviesa buvo lyg priminimas: pasiaukojančiai saugoti tai, kas svarbiausia – lietuvybę.
Dėkoju Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyriaus pirmininkei Vidai Ragauskienei už surengtą susitikimą.