Dalyvavau Atminties kelio 1941–2021 minėjime, Atminimo eisenoje nuo Kužių miestelio iki Holokausto aukų masinių žudynių vietos. Išskirtinį dėmesį savo dalyvavimu šiam renginiui parodė garbūs svečiai: JAV ambasadorius Lietuvoje Robert Gilchrist, Izraelio valstybės ambasadorius Yossef Levy, Danijos ambasados atstovas Jakob Greve Kromann, Seimo narys Emanuelis Zingeris, Šiaulių miesto vicemerė Simona Potelienė. Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir Biržų žydų bendruomenių vadovai. Malonu, kad renginyje dalyvavo Kužių seniūnijos, kultūros ir gimnazijos atstovai. Eidami šiuo keliu, kuriuo buvo vedami žmonės mirti ir prie atminimo paminklo vykusiame minėjime kalbėjome apie nepateisinamą žiaurumą ir atmintį, kurią būtina perduoti iš kartos į kartą, apie drąsą priešintis bet kokios nesantaikos ir neapykantos kurstymui. Kaip pavadinti žmones, kurie kitokią nuomonę pasitinka su neapykanta? Kokiais žodžiais paaiškinti jiems apie garbingos misijos šioje žemėje svarbą ir atsakomybę už darbus ir poelgius. Šioje Luponių miško teritorijoje yra vienuolika kapaviečių. 1941 metų liepos-rugsėjo mėnesiais čia nacistų budelių nužudyta daugiau nei 8000 žydų. Skausmu alsuojantys užrašai ir balti akmenėliai ant paminklų – tylus Holokausto aukų įasmeninimas.