Prie Seimo degė atminimo laužai, primenantys lemtingus sausio 13 nakties įvykius. Skambant varpo dūžiams ir salvėms nušviečiant dangų – minimi žuvusiųjų vardai. Amžinai dėkingi už iškovotą Laisvės rytą. Tegyvuoja Laisvė! Teateina Pergalė į Ukrainos žemę!