Kartu su kultūros darbuotojais, tautodailininkais džiaugėmės, kad sėkmingai įgyvendinamas projektas „Kuršėnų dvaro sodybos tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams“, kad vėl atgyja Kuršėnų dvaras, kurio istorija prasideda 1564 m. Nuo 1631 metų jis vadinamas Jurgio Gruževskio dvaru. Tai – vienintelis vertingiausias medinės dvarų architektūros palikimas Šiaulių regione. Sovietiniais laikais nacionalizuotas, dalis jo buvo privatizuota, tad patekti į projektinį finansavimą nebuvo jokių vilčių. Unikalus pastatas nyko ir griuvo. Pamenu, kiek daug buvo politikavimo ir opozicijos trukdymo, kad savivaldybė nepriimtų Ramūno Karbauskio dovanos, kai jis iš privataus asmens nupirko ir savivaldybei padovanojo butą šiame dvare, kad prasidėtų pastato atnaujinimo darbai. 2020 m. vasarą Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, dabar įsikūręs dvaro oficinos pastate, turės ženkliai geresnes galimybes savo veiklai, puoselėjant tradicinius amatus, perduodant meistrų patirtį jaunajai kartai. Už aktyvią veiklą padėkojome Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorei Birutei Poškienei.