Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 99 abiturientams įteikti brandos atestatai. Simboliška, kad šventė vyko Lauryno Ivinskio, kurio 210 gimtadienį minime, aikštėje. Padėkos ir sveikinimai šauniai gimnazijos bendruomenei už suteiktas žinias ir išmintį, išugdytą bendruomeniškumą, atsakomybę ir pareigą, gebėjimą dirbti ekstremaliomis sąlygomis ir puikius mokymosi rezultatus. Džiaugiamės šimtukininkais: Adomu Auga, Uršule Kunickyte, Ema Mikalauskaite, džiaugiamės visais, linkėdami įgyvendinti svajones, garsinti savo kaštą kilniais darbais, drąsiai kurti savo ir Lietuvos ateitį.