Lietuvos negalios organizacijų forumo parengtos ataskaitos apie žmonių su negalia padėtį Lietuvoje pristatymas Seime buvo ne tik pranešimų išklausymas, bet ir nuoširdi, dalykiška diskusija, kurią inicijavo Seimo neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė.
Šalia jau įgyvendintų naudingų sprendimų, buvo įvardintos dar esančios problemos dėl įtraukaus švietimo įgyvendinimo, dėl žmonių su negalia užimtumo didinimo, dėl paslaugų bendruomenėje plėtros, žmonių su negalia saugumo ekstremalių situacijų metu ir kt.
Atkreiptas dėmesys į tarpinstitucinio bendradarbiavimo, visuomenės švietimo, dėmesingumo neįgaliųjų problemoms būtinybę. Seimo pavasario sesijoje numatoma svarstyti visą eilę teisės aktų.