LR Seime spaudos konferencijoje  „Ar Lietuvai svarbus Saulės mūšio įamžinimas?“ prisiminta apie Seime vykusias spaudos, mokslines konferencijas, skirtas Saulės mūšio įamžinimui. Saulės mūšio memorialinio komplekso statyboms jau išleista 602 tūkstančiai eurų. Viso projekto vertė – 1 mln. 386 tūkstančiai eurų.

Joniškio rajono savivaldybė gavo LR Kultūros ministerijos raštą, kuriame nurodoma, kad siekiant kuo greičiau užbaigti projekto „Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu“ įgyvendinimą, Joniškio rajono savivaldybė turi skirti ne mažiau kaip 15 procentų lėšų iš rajono biudžeto. Rajono politikus nustebino, kad prisidėjimo suma skaičiuojama ne nuo likutinės nebaigto projekto dalies vertės – 785 tūkstančių eurų, bet nuo pradinės viso investicinio projekto sumos. Joniškio savivaldybė sakosi gali prisidėti 113 tūkst. eurų, bet didesnė suma jai būtų nepakeliama.

Spaudos konferencijoje kalbėję istorikai, kultūros veikėjai ir visuomenininkai vieningai pabrėžė Saulės mūšio svarbą, įvardindami jį kaip vieną svarbiausių ir reikšmingiausių lietuvių istorijoje pergalių.

Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas Hubertas Smilgys, kalbėdamas spaudos konferencijoje sakė, kad valstybė negali būti kuriama be pagrindų, o Saulės mūšis ir yra vienas svarbiausių valstybės istorijos akcentų. Lietuvai turi būti svarbus šio mūšio įamžinimas, juo labiau kad nėra kito įamžinto lietuvių mūšio, pasibaigusio pergale, Lietuvos teritorijoje.

„Ši Saulės mūšio įamžinimo idėja, – kalbėjo H. Smilgys, – išanalizuota įvairiuose kultūros paveldo, istorijos paveldo sluoksniuose, įvairiausiose institucijose. Atlikta labai daug sudėtingų darbų. Tai ir krantinių tvarkymas, tvenkinių kasimas, piliakalnio sukėlimas ir pan.“ H. Smilgys sakė, kad šis projektas yra ir modernus, ir labai svarbus lietuvių istorijai, todėl būtina jį užbaigti. Nors, Joniškio savivaldybė organizuoja darbus, bet tai juk visos valstybės istorijos objektas.

Konferencijoje kalbėjęs Seimo narys, parlamentinės Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininkas Stasys Tumėnas pripažino, kad jau daug metų pritaria šiai idėjai. Jis patvirtino, kad daug pastangų, kad būtų įgyvendintas šis projektas dėjo ir Šiaulių miesto bei rajonų merai. Todėl, pasak S. Tumėno, šis projektas turi būti užbaigtas. O skeptikams ir oponentams reikia pasakyti, kad ne vieta svarbi, o Saulės mūšio pergalės įamžinimas. „Kartais galvoju, kad jei šis objektas būtų arčiau sostinės ar Trakų, ko gero, būtų jau seniai pastatytas, – kalbėjo S. Tumėnas. – Tikiu gera Finansų ministro, Premjero valia, kad Saulės mūšio memorialas bus pastatytas.“

Joniškio rajone Seimo nariu išrinktas Vitalijus Gailius teigė, kad būtina ieškoti įvairių finansavimo šaltinių, jų ieškojome ir Latvijoje, tačiau nesėkmingai. Norėtųsi, kad ši vieta būtų sutvarkyta iki galo, juo labiau kad čia jau dabar vyksta nemažai renginių.“

Profesorius Jurgis Dvarionas taip pat tvirtino, kad Saulės mūšio memorialas svarbus visiems Lietuvos žmonėms ir tikrai yra vertas didžiausio valstybės palaikymo ir finansinio parėmimo. Juk tai įvykis, suformavęs mūsų tautą, įvykis, kuriame ieškome savo tapatybės. „Turime suremti pečius, – sakė J. Dvarionas, – nes tai, kad įgyvendinsime šį projektą, darys mus geresnius, garbingesnius.“

Lietuvos kultūros, mokslo ir visuomenės veikėjas Jonas Glemža pabrėžė, kad turi būti tęstinumas, ypatingai jei kalbame apie mūsų patriotinę laikyseną. Nes tik užbaigtas objektas duos savo vaisius, o būtent šis memorialas turėtų būti aktualus ne tik jaunimui, moksleiviams, bet ir visos Lietuvos ateičiai.

Romas Batūra istoriškai pagrindė kodėl Saulės mūšio svarbą mūsų tautai.

Kalbėjusieji spaudos konferencijoje pabrėžė šio memorialo užbaigimo svarbą. Visi prelegentai tikisi, kad 2020 metais šis Saulės mūšio memorialas bus užbaigtas. Tai būtų gražus ir prasmingas projekto įgyvendinimas.

Vadovaudamasi valstybės investicijų programoje įvardintais objektais akcentavau, kad 2008 m. pradėtas Saulės mūšio įmažinimo kompleksas numatytas pabaigti 2020 metais, jo užbaigimui skiriant iš valstybės biudžeto 785 tūkst. eurų. Išreiškiau viltį, kad šis objektas prie Hansos kelio taps reikšmingu traukos centru, esančiu visai netoli Kryžių kalno.

Vėliau pasitarimas vyko mano kabinete, kur kitą dieną susitiksime su LR Kultūros ministre Liana Ruokyte-Jonsson.