Pagarba Dianai ir Marijui Lopaičiams už aktyvią veiklą ir mokėjimą telkti žmones kilniems darbams! Liepos 19 d. turėjau galimybę Akmenės kultūros namuose dalyvauti puikioje konferencijoje „Litvakų paveldas ir tradicijos“, išgirsti informatyvų Arūno Ostrauskio – Akmenės istorijos muziejaus vadovo pranešimą „Žydų paveldas Akmenėje – kraštotyra, projektai” bei Marijaus Lopaičio informaciją apie įgyvendinamus projektus, kuriuose – veiksmai, o ne žodžiai. Džiugina sutvarkyta Akmenės aikštė, gražėjanti miesto aplinka, kultūriniai renginiai ir skulptoriaus Antano Adomaičio kūriniai, apie kuriuose nuoširdžiai pasakojo ir parodė Diana Lopaitienė. Miela buvo sutikti šaunųjį buvusį Akmenės merą Anicetą Lupeiką, pabendrauti su Akmenės miesto gyventojais. Nuoširdūs sveikinimais Jums Akmenės miesto įkūrimo 490 metų proga! Ačiū už savo krašto vardo garsinimą! P.S. Eilę metų mokiausi tuometinėje Akmenės vidurinėje mokykloje. Pagarba čia dirbusiems ir dirbantiems Mokytojams! Išliko mieli prisiminimai.