Šiandien su Respublikos Prezidentu Gintanu Nausėda Seimo valdybos nariai aptarėme parengtą Rudens sesijos darbų programą. Tai paskutinė šios kadencijos sesija, kuri baigsis lapkričio viduryje. Po to darbą Seime tęs naujai išrinktas Seimas. Kalbėjau apie Seimo narių atsakomybę ir supratimą, kad artėjantys rinkimai neturi sutrukdyti intensyvaus darbo ir būtinybės priimti žmonėms svarbius įstatymus. Seimo prioritetu išlieka visuomenės sveikatos ir saugumo užtikrinimas bei plitimo grėsmės ir jos padarinių šalinimas. Šios kadencijos Seimas pradės 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, kitų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų svarstymą. Seimas vykdys socialinės atskirties mažinimo priemonių įgyvendinimo tęstinumo, korupcijos prevencijos priemonių efektyvinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo, Lietuvos įsipareigojimų dėl Europos Sąjungos klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų iki 2030 metų įtvirtinimo ir daugelio kitų įstatymų svarstymą. Planuojama daug dėmesio skirti vykdomų reformų (švietimo, sveikatos apsaugos, mokesčių, inovacijų, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir pensijų srityse) įgyvendinimo kontrolei, kaip jau įprasta, bus pristatyti Vyriausybės narių informaciniai pranešimai apie priimtų teisės aktų įgyvendinimą. Rudens sesijai Vyriausybė teikia 149 teisės aktus, svarstysime 9 Prezidento pateiktus įstatymų projektus, daug įstatymų yra jau svarstymo stadijose. Šalies vadovas susitikime kalbėjo apie būtinybę rasti sprendimus, kurie užtikrintų tolesnį nuoseklų pensijų augimą, viešųjų pirkimų reformą bei kovos su korupcija sistemos pertvarką, apie švietimo sistemą, užtikrinant lygaus starto galimybes visiems Lietuvos vaikams, kad ir kur jie gyventų, apie Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama užtikrinti stipresnę darbingumo netekusių asmenų socialinę apsaugą nedarbo atveju ir apie eilę kitų įstatymų projektų. Susitikimo metu taip pat buvo aptartos Lietuvos užsienio politikos aktualijos, tarp jų ir padėtis Baltarusijoje.