23-oji Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė  „Įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje “(EF 3,17) vėl sukvietė džiaugsmui ir maldai į Šiaulių areną. Tebeskamba atmintyje, kaip kasmet, J.E. Vyskupo Eugenijaus Bartulio, šių švenčių sumanytojo kartu su visais šventės dalyviais giedama  „Glory, glory aleliuja” bei šventėje dalyvavusio apaštalinio nuncijaus Lietuvoje arkivyskupo Petar Antun Rajič žodžiai, raginantys susimąstyti apie kiekvienos gyvybės svarbą, apie santuokų tvarumą ir visų vaikų prigimtinę teisę augti meilėje, vyro ir moters šeimoje. „Tegul bus palaimintos šeimos, gebančios išsaugoti pasiaukojančią, ištikimą meilę. Te nelieka vietos baimei ar dvejonei, tegul visada bus vietos tikėjimui, vilčiai ir meilei“ – kalbėjo arkivyskupas. Buvome pakylėti Šiaulių katedros choro „Džiaugsmas“ (vad. Romualdas Juzukonis) ir Tauragės krašto choro  „Gloria“ (vad. Rasa Levickaitė-Šerpytienė) oratorijoje „Mesijas“ atliekamų giesmių.
Nuoširdus ačiū Šiaulių vyskupijos Šeimos centro vadovei Editai Gulbinienei ir visiems geros valios žmonėms, padedantiems šeimoms nugalėti sunkumus, globojantiems vaikus.
Su kolega Seimo nariu Stasiu Tumėnu dėkojame už šią ypatingą šventę, liudijančią apie atsakomybės ir pareigos svarbą, apie būtinybę kurti ateitį ant tvirtų doros ir moralės pamatų.