Kalbos vakaras Valdovų rūmų renesansinėje menėje – nuoširdi pagarba lietuvių kalbai ir jos puoselėtojams.
Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kasmet (nuo 2004 m.) skiria žodžio laisvės gynėjos, žurnalistės labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės atminimą įamžinančią Kalbos premiją, kuri skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą, kartu įteikiant skulptorės D. Matulaitės sukurtą „Vyturio“ statulėlę. 2023 metų Kalbos premijos laureate tapo Rita Urnėžiūtė – lietuviško žodžio puoselėtoja, ilgametė lituanistų profesinio žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausioji redaktorė, Lietuvių kalbos draugijos tarybos narė, vykdanti įvairią neatlygintiną lituanistinę veiklą, padedanti organizuoti Lietuvių kalbos dienas, mokinių konkursus ir olimpiadas, draugijos leidinius, draugijos suvažiavimus. Svarūs jos darbai joniškiečių draugijoje „Sidabra“, „Metų žodžio“ ir „Metų posakio“ rinkimų organizavime.
Kalbos premiją įteikęs Seimo pirmininkės pavaduotojas Paulius Saudargas akcentavo, kad mūsų kartos uždavinys – išlaikyti deramą valstybinės kalbos statusą. Kalbos vakaras tapo gražiu Felicijos Bortkevičienės 150 –ųjų gimimo metinių paminėjimu. Puiki organizatorė, 1902 m. įkūrusi Lietuvos demokratų partiją, aktyviai prisidėjusį prie 1905 m. rezoliucijos įvykių, buvusi Steigiamojo Seimo narė. Kaip rašoma atsiminimuose: „Tai buvo moteris, kuri gyvenimą nugyveno labai kukliai, nors buvo labai įtakinga. Ji valdė visą spaudą. Ji atiduodavo vargingiesiems tai, ką tik turėdavo. Nepaisant partijų pavadinimų, Felicijai buvo svarbiausia pagalba ir pagarba žmogui.
„Felicijai Bortkevičienei skirtas Sofijos Kymantaitės – Čiurlionienės eilėraštis, nuskambėjo ir šio vakaro metu: „Žemės druska Tu ir gintaras buvai mums
ir būsi,
Sąžinės balsas buvai Tu ir būsi,
parodžiusi darbo Pavyzdį didį ir šventą, kaip turi žmogus
gelbėti žmogų
Motinos meilės sparnais Tu priglaudusi
vargšą visokį
Lig paskutinės gyslelės savo dovanojai
Tėvynei,
Gintare jūros ir žemės druska,
Dėkui Tau, Dėkui Tėvynės dukra!“
Šie žodžiai: „Dėkui Tau, Dėkui Tėvynės dukra“ labai tinka ir Kalbos premijos laureatei Ritai Urnėžiūtei.