2019-uosius paskelbti Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais nuspręsta atsižvelgiant į tai, kad 1918 m. pabaigoje ir 1919–1920 metais Lietuvoje vyko Nepriklausomybės kovos. Šiuo sprendimu siekiam įvertinti ypatingą Lietuvos savanorių, Lietuvos kariuomenės ir kitų Lietuvos piliečių indėlį Nepriklausomybės kovose ginant ką tik atkurtą Lietuvos valstybę ir pagerbti visų kovojusiųjų ir žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę atminimą. Dokumente taip pat pabrėžiama Nepriklausomybės kovų reikšmėn tęsiant ginkluotą ir neginkluotą pasipriešinimą okupacijų metais ir siekiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, jos svarba ugdant pilietinę visuomenę, skatinant visuomenės patriotiškumą.

Siekiant išsaugoti senuosius vietovardžius kitus metus nutarta paskelbti Vietovardžių metais. Priimtame nutarime konstatuojama, kad nuo sovietmečio iki šių laikų iš juridinės vartosenos jau yra išbraukta tūkstančiai istorinių vietovardžių ir stebima tolesnė jų nykimo tendencija. Dokumente pabrėžiama, kad senieji vietovardžiai yra Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybė, kurios išsaugojimu privalo rūpintis valstybė, taip pat akcentuojama, kad senuosiuose kaimų ir vienkiemių pavadinimuose glūdi etnologinė, lingvistinė, paleogeografinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalis.

Priimtais Seimo nutarimais Vyriausybei siūloma sudaryti komisijas, kurios parengtų minėjimų programas, ir numatyti lėšų šioms programoms įgyvendinti.

Keturių metų pastangos išsaugoti juridinėje vartosenoje istorinius vietovardžius vainikavosi Valstybės dėmesiu jiems. Laukia darbai aktualizuojant Jų svarbą, saugant ir priskiriant juos prie kitų Lietuvos nacionalinės kultūros vertybių.

Padėka visiems 2017-2017 m. konferencijų, seminarų ir patarimų dalyviams rodžiusiems pastangas išsaugant mums patikėtą protėvių palikimą.