Sausio 12 d. Šiaulių arenoje vyko jau 20-oji Šiaulių vyskupijos šeimų šventė. Kaip ir kiekvienais metais, šis renginys sulaukė daug šeimų iš visos Lietuvos. Pagrindinę Šeimų šventės žinią skelbė ir šventės pavadinimas „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6, 48).
Pirmą kartą Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Petar Antun Rajič, kuris šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė lietuvių kalba, akcentuodamas popiežiaus Pranciškaus mintis, kad Dievas į pasaulį atėjo per šeimą. Šeima yra gyvas meilės projekto simbolis, apie kurį Dievas Tėvas svajojo. „Sukurti šeimą – tai turėti drąsos dalyvauti Dievo svajonėje, drąsos svajoti su juo, drąsos kurti su juo, drąsos dalyvauti istorijoje, kurti pasaulį, kuriame nė vienas nesijaustų nereikalingas ir be vietos.“ Nuncijus kvietė šeimas padėti viena kitai.
Po šv. Mišių kartu su kolegomis Seimo nariais R. Šalaševičiūte, R. J. Dagiu ir S. Tumėnu padėkojome ir pasveikinome susirinkusiuosius. Kalbėjau, kad „pakylėti ypatingos mišių aukos švenčiame gyvenimą, džiaugiamės Valstybės stiprybės ir išlikimo šaltiniu – šeima. Meilė, Darna, Džiaugsmas, Pasiaukojimas ir Darbas šeimų labui – mūsų visų pareiga.“ Liudijau, kad šios kadencijos Seimui pavyko priimti daug puikių sprendimų: priimtas Šeimos stiprinimo įstatymas, įteisinta Nacionalinė Šeimos taryba, įvesti vaiko pinigai, kurie nuolat didinami, įvesta šeimos kortelė, pasiteisino ir tęsiama parama jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą bei daugelis kitų sprendimų, kad šeimų gyvenimas būtų lengvesnis, kad jos stiprėtų, nes tik tuomet stiprės Lietuva.“
Dėkojome J. E. Vyskupui Eugenijui Bartuliui už šias ypatingas šventes, už nuolatinį tikėjimo pavyzdį, padėką įteikėme Vyskupijos Šeimos centro vadovei Editai Gulbinienei.
Apie šeimą kaip namų bažnyčią kalbėjo ir maistą virtuoziškai gamino Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantis filipinietis, kunigas Leo Patalinghug.