Kurtuvėnai pražydo lauktu, jau 20-uoju teatrų festivaliu. J.E. Šiaulių Vyskupo Eugenijaus Bartulio palaimintas festivalio atidarymas! Šaunūs spektakliai – džiaugsmas ir pasididžiavimas žmonėmis, kurie tiek daug įdeda išminties ir darbo, kad žiūrovai būtų laimingi. Ačiū Kurtuvėnų mėgėjų teatro aktoriams už puikią nuotaiką stebint jų spektaklį „Palanga“. Ačiū visiems !
Pasivažinėjimas karieta ir pokalbis su talentinguoju režisieriumi Gyčiu Padegimu mums buvo didžiulė garbė. Teatrų festivalio simbolis – liktarna ir Kurtuvėnų Šv. Jokūbo parapijos klebono Mariaus Dyglio įteikta nevystanti rožė, Šiaulių rajono mero Antano Bezaro padėka ir mieli to krašto žmonės ilgam primins Kurtuvėnus.
Tik kultūra gali turėti tokias ilgametes ir kilnias tradicijas! Prieš 20 metų sveikindama tarptautinį klojimo teatro festivalį Kurtuvėnuose, kaip šio festivalio organizacinio komiteto pirmininkė, kalbėjau, kad „ šio festivalio laukimas tampa ne tik atsakingu darbu jam besiruošiant, bet ir džiaugsmingu žinojimu, kad į mūsų rajoną ateina didžiulė šventė, atnešanti įvairiapusį, ilgalaikį džiaugsmą, tiek stebint aukšto meninio lygio kolektyvų pasirodymus, tiek bendraujant įvairių šalių menininkams, kaimų ir miestelių bendruomenėms. “
Teatrų festivaliai Kurtuvėnuose yra tikra atgaiva sielai. Džiaugiuosi, kad dar dirbdama Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoja galėjau prisiliesti prie šios idėjos įgyvendinimo ištakų, kai su tuometine kultūros skyriaus vedėja Vale Jurešiene rengėme konferencijas, kuriose kalbėjome apie teatro svarbą ir valstybės bei savivaldybių požiūrį į mėgėjų teatrą.
Pirmasis klojimų teatrų festivalis prie senojo Kurtuvėnų dvaro svirno, kvepiančio duona, nes jame būdavo saugomi javai. Prisiminimai apie svirno gaisrą ir jo atstatymą, padedant Kurtuvėnų regioniniam parkui ir jo šauniam vadovui Rimvydui Tamulaičiui. Graži idėja rengiant teatrų festivalius nenutrūko (!), kasmet papildydama prisiminimais apie talentingus kolektyvus, šaunius festivalių vedančiuosius ir teatro „Ikaras“ neprilygstamuosius vadovus Leontiną ir Petrą Valskius ir jų puikius jaunuosius aktorius bei daug, labai daug džiaugsmingų akimirkų.