Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2020–2024 metams aptarimas Šiaulių universiteto bibliotekoje. Dalyvaudama susitikime su ŠMSM viceministru V. Razumu, Vilniaus universiteto prorektoriumi V. Jackūnu ir Šiaulių universiteto bendruomene, džiaugiausi, kad pagaliau matomi realūs veiksmai, o svarbiausia – pasikeitęs Vilniaus universiteto požiūris į universitetų sujungimo procesą, kurį, manau, lėmė ir naujo rektoriaus išrinkimas. Abiejų universitetų sutarimu bus įgyvendinamas pereinamasis universitetų sujungimo etapas, sudarant galimybes universitetams veikti tokiomis pačiomis sąlygomis. Pritariu VU prorektoriaus V. Jackūno teiginiams, kad investicija į universitete dirbančius žmones yra būtina sąlyga tolimesniam perspektyviam veikimui, kad VU Šiaulių akademija išliks kaip pažangiausias pedagogų rengimo centras bei vykdomos studijos bus grindžiamos Šiaurės Lietuvos regiono poreikiais ir Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategija. Žinoma, teks spręsti ir iškilsiančius iššūkius. Sutarta, kad Seimo pavasario sesijoje būtina priimti šį sujungimo procesą vainikuojantį Seimo nutarimą ir toliau bendradarbiauti, kaip tai darėme iki šiol kartu su kartu su Šiaulių miesto meru A.Visocku, Šiaulių krašto bičiulių parlamentine grupe ir Vyriausybe.